+32 (0)468 068 230  |   mail ons

Privacy

GDRP - privacy verklaring d-technix

versie 1.0 - laatst gewijzigd op 15/05/2020

1. OP WIE IS DIT STATEMENT VAN TOEPASSING?

    Wij zijn d-technnix en doen ons best om zo min mogelijk gegevens van je te verwerken en deze zo goed mogelijk te beveiligen.
    Om je duidelijkheid te geven over welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen, is   deze  “Privacy verklaring” opgesteld.
    Deze Privacy verklaring is van toepassing op onze website https://www.d-technix.be en de daaraan verbonden e-mailadressen zoals: info@d-technix.be en david@d- technix.be.
    Mocht je nog vragen hebben na het lezen van dit Privacy verklaring neem dan gerust contact met ons op via de contact knop op onze website.
2. ORGANISATIE
   d-technix is een bedrijf, gevestigd te Berlaar – F-J. Houbenstraat, welke diensten
   levert voor het advieseren, installeren en onderhouden van technische installaties.
3. Wat zijn persoonsgegevens?
   Met “persoonsgegevens” worden gegevens bedoeld die direct (zoals een naam, adres, telefoon/gsm of e-mail) naar jou als persoon te herleiden zijn.
   Er zijn verschillende types in persoonsgegevens, namelijk: normaal, bijzonder, en gevoelig. Een overzicht van de     persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en onder welke categorie ze vallen vind je hieronder.
4. Welke gegevens verzamelen wij?
   Je bezoekt onze website
   Wij maken gebruik van cookies om de site te optimaliseren.
   Wanneer je onze website bezoekt en een online afspraken formulier of contactformulier invult, dan verzamelen we enkel die gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden en uitvoering van de vraag en het terugkoppelen naar jou.
   Deze gegevens worden in ons mailsysteem onder één van onze e-mailadressen bewaard.
5. Met wie delen wij je gegevens?
   In geen geval delen we jou gegevens zonder voorafgaandelijk akkoord. Indien er toch nood zou zijn om jou gegevens te delen, wordt je per mail geïnformeerd en bezorg jer per kerende jou bevestiging. Pas dan gaan nemen we actie i.f.v. jou beslissing.
   Enkel in geval er een samenwerkingsakkoord bestaat, waarbij onze diensten gefactureerd worden, blijven jou gegevens bestaan bij onze boekhouding. In geen geval garanderen we geen verdeling naar andere partijen.
6. Jouw rechten
   Onder de AVG heb je een aantal rechten betreffende je persoonsgegevens. Je kunt deze rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via het contact- en/of aanvraagformulier op onze website.
   - Het recht op inzage: dit houdt in dat je aan ons kan vragen welke persoonsgegevens wij allemaal van je hebben.
   - Het recht op dataportabiliteit: dit houdt in dat je ons kunt vragen een kopie van al je data aan u te versturen. Dit leveren wij binnen 30 dagen in een gangbaar formaat dat ook leesbaar is voor machines.
   - Het recht op vergetelheid: je kan ons vragen om alle gegevens die wij over jou hebben te verwijderen, wij zullen hier binnen vier weken op reageren. Het is mogelijk dat het proces wat langer duurt, maar wij zullen je hiervan op de hoogte brengen.
   - Het recht op correctie:  wanneer je denkt dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet correct zijn kan je ons vragen deze te verbeteren. Je doet dat best per mail of via de formulieren op onze website.
8. Vragen?
   Indien je hier nog vragen en/of opmerkingen over hebt kan je contact met ons opnemen via de formulieren op onze website of op gsm.